Horizonlaan 26 - 3600 Genk
Tel: 089/77.46.64 - Fax: 089/77.46.62

Zonnepanelen


 

Werking van een zonnepaneel

Een zonnepaneel is opgebouwd uit een reeks zonnecellen die aan elkaar worden geschakeld (serie en parallel). Wanneer er licht (zonlicht) op de cellen valt zetten deze cellen een bepaald gedeelte van de licht energie om in een elektrische energie. Deze elektrische energie die afkomstig is van een zonnecel is een gelijkspanning net zoals deze van een batterij. Elk paneel genereerd dus een bepaalde spanning bij een bepaalde stroom. (spanning x stroom is het vermogen )

Door een aantal panelen in serie te verbinden krijgen wij een hogere spanning.

Deze spanning sluiten wij aan op een omvormer. Een omvormer maakt van de gelijkspanning die afkomstig is van onze zonnepanelen een wisselspanning die hetzelfde is als deze die wij van onze netbeheerder hebben. De taak van de omvormer is dus de gelijkspanning om te vormer naar wisselspanning en de spanning van de panelen om te transformeren naar dezelfde netspanning als deze van de netbeheerder.

 

Principe in een particuliere woning

De zonnepanelen op het dak genereren een gelijkspanning welke via speciale dc kabel (solar kabel) naar de omvormer worden gebracht. De omvormer gaat de gelijkspanning omvormen naar een wisselspanning welke conform is met onze netspanning. Na de omvormer vloeit de spanning naar een energieteller nl: de groene stroomteller: deze teller meet de energie welke geproduceerd wordt door de zonnepanelen. Het is op deze teller dat wij per eenheid van 1000 kWh een certificaat van groene stroom kunnen ontvangen. Na deze teller gaat de spanning naar ons verdeelbord van de woning.

Wanneer nu de zonnepanelen een vermogen produceren van bijvoorbeeld 2000 watt per uur en het verbruik van elektriciteit in de woning is ook 2000 watt per uur dan zal de energie teller van de maatschappij blijven stilstaan. Wanneer de woning een verbruik heeft van 3000 watt per uur dan zal de energieteller van de maatschappij 1000 watt per uur bij tellen. Wanneer de woning een verbruik heeft van 1000 watt per uur, dan zal de teller van de maatschappij 1000 watt per uur aftellen.

Dus wanneer de zon veel schijnt en in de woning weinig verbruik is zal de energieteller van de maatschappij aftellen. Deze energie injecteren wij dus in het elektriciteitsnet van de maatschappij. Wanneer het nu donker is of er is weinig zon of licht en we hebben een verbruik in de woning welke hoger is dan de productie van de zonnepanelen gaat de energieteller van de maatschappij weer optellen.

Dus de te veel geproduceerde energie van de zonnepanelen kunnen wij dus op een later tijdstip gaan gebruiken. De teller van de maatschappij is zoals wij zeggen een twee richtingsteller of een terugdraaiende teller. De energie die wij te veel geproduceerd hebben en na de elektriciteit opname niet hebben terug gebruikt zijn wij kwijt. Wel krijgen wij hiervoor groene stroomcertificaten. Daarom is het verstandig dat we niet meer elektriciteit gaan produceren dan ons jaar verbruik is.

Het maximale vermogen wat mag geplaatst worden op een woning wordt bepaald door het aansluitvermogen van de maatschappij. Bij een mono fasige aansluiting (240 volt) is dit 5000 watt omvormer vermogen aan de ac zijde. Bij een drie fasige aansluiting (240/400 volt) is dit 10000 watt omvormer vermogen aan de ac zijde. Het dc vermogen of het vermogen van de zonnepanelen kan dus hoger liggen dan het ac vermogen.

Een omvormer kan niet werken wanneer de netspanning van de maatschappij niet aanwezig is, dit is een extra veiligheid wanneer er in de elektrische installatie van de woning dient gewerkt te worden dat er dan zeker geen spanning kan komen van de zonnepanelen.

 

Procedure voor uitbetaling van de groene stroomcertificaten

Na de installatie van de zonnepanelen wordt de installatie door een onafhankelijke erkende keuringsinstantie gecontroleerd (arei keuring). Daarna kunnen wij de installatie bij de VREG gaan aanmelden en ook bij de netbeheerder. Na goedkeuring van de vreg ontvangt u een pvz nummer en een gebruikersnummer met paswoord. Wanner er telkens 1000 kWh op onze groene stroomteller staat kunnen wij dan met ons gebruikersnummer en paswoord inloggen op de website van de vreg/zonnepanelen en deze meterstand doorgeven. Na enkele weken wordt dan automatisch het bedrag van het certificaat op uw rekening gestort.

 

Principe voor een industriële installatie

Het principe van opwekken van elektriciteit met de zonnepanelen is hetzelfde als bij een particuliere woning tot na de omvormer. Aangezien bij industriële installaties ofwel een grote centrale omvormer of meerdere individuele omvormers worden gebruikt verplicht de netbeheerder ons een netontkoppeling bord te plaatsen. De functie van een netontkoppelingsbord is het volgende: Alle omvormers worden via een sub-bord of via zekering aangesloten op het netontkoppelingsbord. In het netontkoppelingsbord zit een controller welke wordt ingesteld volgens parameters die door de netbeheerder worden afgeleverd en deze wordt dan door een erkende keuringsinstantie gecontroleerd en verzegeld.

De controller gaat de spanning die van de zonnepanelen (na de omvormers) afkomstig is controleren of deze conform is met deze van de netbeheerder. De spanning, frequentie, fase hoek en dergelijke worden gecontroleerd als dit allemaal correct is gekoppeld, sluit hij via een vermogensschakelaar de installatie aan op het net van de netbeheerder. Wanneer er zich een afwijking voordoet of wanneer de spanning van de netbeheerder wegvalt, schakel hij onmiddellijk de zonnepanelen los van het net. Buiten deze controle is er ook nog een onbalans controle tussen de drie fasen. Dit wil zeggen dat wanneer er door de nul geleider meer dan 20 A vloeit er een grote onbalans is wat betreft de stromen door de drie fasen dan wordt ook onmiddellijk de installatie los gekoppeld. Na het bord komt dan de groen stroomteller voor de telling van de certificaten (al dan niet uitgevoerd met stroomtransformatoren: tot 56 kva directe meting meer dan 56 kva meting met stroomtransformatoren) Na deze meting wordt de installatie gekoppeld aan het bestaand zekeringsport van het gebouw.

Bij deze installaties is altijd de groene stroommeting van het type vierkwadrants meting met een tele uitlezing. Dit wil zeggen dat de uitlezing automatisch iedere nacht wordt uitgelezen door de netbeheerder. (dit wordt ook wel eens een kwartier meting genoemd)

De bestaande energiemeter wordt door de maatschappij omgebouwd naar een vierkwadrantsmeting met zowel een teller voor het verbuik als een teller voor de injectie. Dus bij deze installatie krijgen wij nu drie EAN nummers één voor het verbruikte vermogen, één voor het geïnjecteerde vermogen (grijze stroom) en één voor het opgewekte vermogen (groen stroom) Al deze metingen worden automatisch telemetingen. Wanneer er meer productie is van de zonnepanelen als er op dat moment eigen verbruik is gaan wij dus energie injecteren in het net en zal de grijze stroomteller dit gaan registreren. Grijze stroom is dus energie die wij aan de energieleverancier gaan verkopen. Deze kunnen wij later niet opnieuw gaan gebruiken. Hier spreken wij dus niet meer van een terugdraaiende teller.

 

Procedure voor plaatsing en uitbetaling groene stroomcertificaten

Na goedkeuring van de klant kunnen wij een netstudie aanvragen bij de netbeheerder. Bij de aanvraag van een netstudie dienen wij een aanvraag in te dienen voor het plaatsen van zonnepanelen met een bepaald vermogen, tevens dienen wij ook de elektrische schema’s van de installatie in te dienen alsook een volledig inplantingsplan en het ééndraadschema van het netontkoppelingsbord.

De netbeheerder zal nu een netstudie uitvoeren of het mogelijk is voor het opgewekte vermogen van de zonnepanelen te injecteren in het elektriciteitsnet. Een zeer belangrijke factor is het aansluitvermogen van de klant en de kabelsecties van het ondergrondse elektriciteitsnet. Na deze netstudie ontvangen wij hiervan bericht of dit kan of niet. Bij een positieve antwoord kunnen wij de werkzaamheden starten. Na de plaatsing van de installatie dient deze door een onafhankelijke erkende keuringsinstantie gekeurd te worden (arei keuring) Na een positieve keuringsverslag ( deze datum is bepalend voor het tarief van de groen stroomcertificaten) kunnen wij de netbeheerder vragen voor het plaatsen van de groene stroomteller en de aanpassingen aan de bestaande teller. Na de plaatsing van deze teller kan de geproduceerde energie worden geteld voor de groene stroom certificaten. Indien de installatie groter is dan 100 kW moet er na de plaatsing van de teller nog een groene stroom keuring gebeuren door de erkende instantie.

Daarna kunnen wij een aanvraag binnen dienen bij de vreg en bij de netbeheerder.

De vreg heeft twee maanden de tijd voor dit dossier te behandelen, na behandeling krijgen we een pvz nummer en een gebruikersnummer met passwoord toegestuurd. De netbeheerder wordt ook op de hoogte gebracht. Dan heeft de netbeheerder twee maanden de tijd om de reeds opgewekte groene stroomcertificaten op de pvz nummer te plaatsen. Daarna ontvangt u als klant een schrijven van de netbeheerder om ezen factuur te maken van het aantal geproduceerde groene stroomcertificaten. Na het maken van de factuur heeft de netbeheerder 30 dagen de tijd om deze te betalen. Na deze procedure loopt dit automatisch maandelijks. Conclusie hieruit is dat er tussen begin plaatsing installatie en uitbetaling eerste groene stroomcertificaten een periode over gaat van ongeveer 6 maanden.

U als klant dient ook nog bij een energieleverancier een verkoopcontract af te sluiten voor de verkoop van energie die u via de grijze stroomteller in het net heeft geïnjecteerd. De uitbetaling van deze energie gebeurd meestal op jaarbasis tenzij anders overeengekomen met de energieleverancier.

Industriële installaties dienen alle vijf jaar opnieuw gekeurd te worden. De kosten voor de telemeting van de groene stroom zijn ongeveer 800 euro per jaar, de kosten van de telemeting van de verbruikte energie zijn tussen de 300 en 800 euro in functie van het vermogen.

 

Belangrijkste kenmerken van de panelen

 • Mono-kristallijn panelen: hebben iets meer opgewekt vermogen per vierkante meter en is gemaakt uit de zuiver grondstof silicium. Deze cellen zijn mooi egaal van kleur (donker blauw)
 • Polykristallijn panelen: hebben iets minder opgewekt vermogen per vierkante meter en is gemaakt uit verschillende partijen silicium, vandaar dat de cellen minder egaal van kleur zijn men beweert dat deze cellen meer produceren bij diffus licht maar echter is de jaaropbrengst dezelfde als deze van de mono-kristallijn
 • Het vermogen van een paneel: dit is steeds uitgedrukt in watt (wattpiek)
 • Vermogenstolerantie: Dit is een zeer belangrijk gegeven: wanner op een paneel staat tolerantie +/- 3 % betekend dit dat het vermogen van het paneel bijvoorbeeld 180 w zowel tot 3 % meer of minder kan zijn. Bij panelen waarvan de tolerantie bijvoorbeeld alleen +3% is is dus het paneel minimaal 180 watt.
  Aangezien panelen altijd met een aantal panelen in serie worden geschakeld is het vermogen van deze lus (string) panelen het laagste vermogen maal het aantal panelen ( denk aan een ketting deze is net zo sterk als de zwakste schakel).
  Panelen met een positieve tolerantie zijn meestal duurder dan panelen met een positieve en negatieve tolerantie.
  Dit kan men steeds controleren op de flashtesten: dit is een controle op de panelen waarbij het vermogen van het paneel wordt bepaald. Deze testresultaten hebben wij steeds ter beschikking van al onze geleverde panelen ( deze zijn individueel gekoppeld aan de serienummer)
 • Opbrengst garantie: De opbrengst garantie van de panelen is bij de meeste fabrikanten dezelfde Nl: 90% op 10 of 12 jaar en 80% op 25 jaar. Dit wil zeggen dat het paneel na 10 of 12 jaar nog 90% van zijn originele waarde moet hebben.
  Dit kent echter één nadeel: wanneer een paneel in het eerste jaar bijvoorbeeld 8% van zijn waarde verliest kunnen wij niet gaan reclameren over de minder opbrengst daar het binnen de 90% valt. Pas als de opbrengst daalt onder de 90% kunnen wij de garantie aanspreken. Omwille van dit hebben wij nu reeds als mono-kristallijne panelen waarvan de opbrengstgarantie lineair afneemt met 0.8% per jaar en dit gedurende 25 jaar. In geval van opbrengst verlies kunnen wij nu veel sneller ingrijpen.
 • Kwaliteit van het glas: glas moet steeds behandeld zijn met een vuilafstotende coating
 • De sneeuwbelasting van het paneel: deze moet een voldoende draagkracht hebben
 • Omvormers: we gebruiken voornamelijk SMA omvormers in onze installaties. De SMA omvormers wordt geproduceerd door de wereldleider op dat vlak. Naast de SMA omvormers volgen wij ook nog de Danfoss omvormers.

 

Onderhoud en reiniging van zonnepanelen

Zoals echter in de volksmond wordt verteld is dat zonnepanelen onderhoudsvrij zijn, niets is minder waar. Zonnepanelen vragen inderdaad wel degelijk onderhoud en reiniging. Wanneer wij een dakraam nemen stellen wij toch ook vast dat dit raam zonder kuisen niet zuiver blijft. Een zonnepanelen werkt op lichtsterkte en het licht afkomstig van de zon moet door het glas van het paneel. Wanneer het glas vervuild is zal er minder licht door gaan dan door een zuiver glas en zal de opbrengst van het paneel minder zijn. Daarom wordt aanbevolen één maal per jaar de panelen te reinigen. Let wel op bij reiniging dat er geen krassen op het glas worden gemaakt. ook opletten wanneer er producten worden gebruikt dat deze de glasplaat (coating ) en dichtingen niet aantast. Alsook dat het water geen resten als kalk en dergelijke nalaten.

Tevens vraagt de omvormer ook onderhoud: belangrijk is de ventilatie (koeling) van de omvormer in orde te houden.

 

Onderhoudscontract voor zonnepanelen

Wij bieden op al onze installaties van zonnepanelen ( zowel particulier als industrieel) een onderhoudscontract aan.

Wat houd dit onderhoudscontract in:

 • De volledige installatie ( alle materialen, werkuren en verplaatsingskosten) hebben een garantie van 20 jaar
 • Er wordt een minimale opbrengst berekend gedurende 20 jaar waarbij het niet behalen van deze resultaten het te kort aan energie en certificaten door ons wordt vergoed.
 • Eén maal per jaar reinigen we de zonnepanelen met een speciale installatie met osmose water.
 • Eén maal per jaar word de omvormer volledig gecontroleerd en gereinigd
 • Bij afwijkingen in de opbrengst wordt er een vermogensmeting uitgevoerd per string
 • Eén maal per jaar wordt er een thermische infrarood scan gemaakt van de panelen op hotspots en slechte contacten op te sporen.
 • Ook wordt er een thermische infrarood scan gemaakt van de omvormer en de regeringskant

Via dit onderhoudscontract kan u gedurende twintig jaar zorgeloos genieten van de installatie. De garantie loopt zolang als het onderhoudscontract loopt met een maximum van 20 jaar.

 • Onderhoud en reiniging van zonnepanelen kunnen wij ook aanbieden voor niet klanten van ons.
© 2010 Maes Totaalprojecten
Created by Brainlane